Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2012

4255 57ba 390
Reposted fromresort resort viadancingwithaghost dancingwithaghost
6005 c3c8 390

November 12 2012

"I disappear" by 367th.
Reposted fromcelaeno celaeno viaphantasmagoria phantasmagoria
0648 1bbe 390
Reposted fromletstalkk letstalkk viaBloodMoon BloodMoon
0226 6d66
Reposted fromimnot imnot viaszydera szydera
Człowiek składa się w 70% z wody. Jeśli nie masz żadnego celu w życiu, jesteś po prostu chodzącą kałużą.
nigdy nie pytałaś, czy nie boję się swoich wierszy.
robiłaś mi herbatę, gdy trzęsąc się jak karp w galarecie,
szykowałem puste nakrycie, dla gości, którzy nigdy

nie przyszli. przełamywały się w nas opłatki świtów,
spadały galaktyki komet, rósł w nas czas i gęstniało
milczenie. szukając słów nieraz moje dłonie dotykały

ciebie, nie wiedząc o tym. grzeszyłem z tęsknoty,
i nie było na mnie kary. zasłużyłem najwyżej na tyle,
ile dałem. na siano słów pod zmiętym obrusem bełkotu.

powstrzymaj mnie teraz przed każdym światem,
w którym ciebie nie ma.

Marcin Jagodziński, narodzenie (fragment)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadnienie dnienie
2215 4e11 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaworldnotforus worldnotforus
0639 9114 390
Reposted fromadriannak adriannak viasankastycznie sankastycznie
Reposted fromdoktoragon doktoragon viapiksele piksele
Play fullscreen
Nie wierz nigdy nie, w to niebo, które zawsze niebieskie jest.
Reposted fromcouples couples
Najtrudniej jest spełnić obietnice złożone samemu sobie. Szczególnie te wypowiedziane szeptem lub pomyślane w tajemnicy przed wszystkimi. Nie ma nikogo, kto mógłby poczuć się rozczarowany lub dotknięty tym, że ich nie dotrzymaliśmy. Pomijając nas samych i zapominając o naszym sumieniu. Ale my siebie zawsze przed samymi sobą jakoś zgrabnie i przekonywająco usprawiedliwiamy, wymyślając na poczekaniu "utrudnienia", "przeszkody", "niezależne od nas warunki obiektywne", "opór materii" i tym podobne. A sumienie? Sumienie jest jak stal i trzeba je hartować

- Janusz Leon Wiśniewski "Ukrwienia"
Reposted fromlugola lugola viaalma alma
8401 c0c1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl